O firmě

Firma KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o. vznikla v roce 2004 a navazuje na podnikání firmy Roman Křenek, která působila na českém trhu od roku 1995.

Roman Křenek – jednatel firmy KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o. se narodil v roce 1970 ve Dvoře Králové nad Labem. Již během studia na SLŠ v Trutnově se zajímal o lesní těžební harvestorovou technologii. Svůj zájem zintenzivnil o pár let později, kdy v roce 1996 zakoupil svůj první, zcela nový harvestorový uzel od firmy Valmet. V té době to byl první harvestor Valmet v České republice.

Díky svému působení a houževnatému nasazení se jméno Křenek dostalo již za krátko do podvědomí nejen Lesních společností, ale i firem, jejichž činnost s lesnictvím souvisí.
Vzhledem k tomu, že jsme chtěli vyzkoušet i jiné značky harvestorové technologie, zakoupili jsme v roce 2001 náš první harvestor PONSSE Ergo, a od té doby jsme této značce věrni, a to z mnoha důvodů. Jako jsou nízké provozní náklady, vysoká spolehlivost a vysoká úrověň pracovního prostředí v kabině. Rok 2003 byl pro nás významný tím, že jsme na základě našich dosavadních zkušeností a vědomostí získali exkluzivní zastoupení od firmy PONSSE pro prodej a servis jejich výrobků v České a Slovenské republice.

Hlavním cílem naší společnosti je stát se významným dodavatelem strojů na těžbu dřeva a zajišťovat těžbu dřeva v prvotřídní kvalitě po celé České republice a vytvořit tak jméno společnosti spojené s podvědomím profesionality, kvality a orientací na zákazníka.

Politika společnosti

  • Posláním společnosti KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o. je poskytování služeb a zajišťování nákupu a prodeje dříví a lesní těžebně-dopravní techniky podle potřeb trhu a požadavků zákazníků. Plnění obchodních zakázek podle dohodnutých podmínek a požadavků našich zákazníků je pro nás prvořadé a závazné.
  • V souvislosti s technologickým vývojem, a také v návaznosti na požadavek neustálého zlepšování a zdokonalování procesů probíhajících v rámci všech činností společnosti, jsou pracovníci motivováni k rozšiřování nabytých vědomostí a dovedností a k osobnímu růstu.
  • Základ prosperity vidíme ve sledování trendů trhu a ve výběru spolehlivých a osvědčených dodavatelů, přičemž dbáme na to, aby byly zboží a sužby poskytnuty zákazníkům včas, za nejnižší možnou cenu a na patřičné úrovni.
  • V prokazování původu dřeva podle požadavků specifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) vidíme prostředek pro růst důvěryhodnosti v povědomí našich zákazníků a na trhu se dřevem.
  • Uvědomujeme si, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věci zaměstnavatele i každého zaměstnance a stává se nedělitelnou částí systému řízení. Všichni zaměstnanci společnosti, bez rozdílu pracovního zařazení, jsou školeni, vedeni a motivováni k dodržování všech zásad BOZP na pracovišti a aktivně se podílejí na nepřetržitém zdokonalování a zlepšování všech činností společnosti v této oblasti.
  • Těžištěm systému managementu BOZP jsou preventivní opatření k předcházení vzniku nehod. Základním předpokladem je uvědomělé chování všech zaměstnanců na základě přesně vymezených odpovědností a stanovení úkolů při zabezpečování  BOZP. Využíváme všech dostupných technických a organizačních prostředků pro předcházení nehodám a haváriím.
  • Účelem environmentální politiky firmy je aktivní a odpověný přístup k problematice životního prostředí s cílem minimalizovat jakékoli negativní environmentální dopady všech činností použitím postupů integrovaného environmentálního managementu a plánování se zaměřením  se na přednostní používání ekologicky šetrných materiálů a technologických postupů.
  • Ve vytvoření, zavedení a trvalém zlepšování a zdokonalování integrovaného systému managementu jakosti, BOZP a EMS vidíme prostředek pro neustálé zlepšování obchodních činností a plnění požadavků zákazníků s cílem upevnění důvěry a dobrého jména firmy KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o.
V Nemojově dne 5. ledna 2010

Roman Křenek
jednatel